Ewch Y Byd Gwleidyddol

Yr Adran Datblygu Rhyngwladol

Pwysig

Ar hyn o bryd, mae Cytun yn trefnu ymgyrch ar gyfer Etholiad Cyffredinol Cymru (Mai 6, 1999) fydd yn pwysleisio ein cyfrifoldebau dinesig. Bwriedir cynnal cyfarfodydd yn yr etholaethau yn Chwefror i drosglwyddo gwybodaeth am y Cynulliad Cenedlaethol. Gobeithir trefnu Dydd Democratiaeth yn Gregynog (Mawrth 27) a chyfarfodydd cyhoeddus yr wythnos cyn yr Etholiad Gyffredinol. Os ydych am wybod rhagor, cysylltwch a'r Golygydd. Mae angen eich cymorth a'ch cefnogaeth.

Gofyn Eich Barn

Pwy ddylai arwain y Cynulliad Cenedlaethol ?

Anfonwch air at y Golygydd

Er mwyn datblygu'r dudalen hon, gofynnir i chi anfon gair at y Golygydd os gwelwch yn dda. Byddai erthyglau neu lythyrau drwy'r e-bost yn dderbyniol iawn: