Ewch Newyddion

Cysylltwch 'r

"PA" News Centre ITN BBC News Newyddion BBC Cymru

Newyddion o'r Byd Cenhadol

BMS

Churches' Commission on Mission

Tros gyfnod o amser, carem gasglu llyfrgell o wybodaeth ynghylch materion cenhadol ar y dudalen hon. Os oes gennych erthyglau, straeon neu hanesion difyr parthed gwaith cenhadol, gadewch i ni wybod. Gallwn osod eich cyfraniad yn rhad ac am ddim ar y rhyngrwyd. Gall eraill elwa ar yr hyn gafodd ei gynnig i ni.

Da fyddai gweld llyfrgell o ddeunydd cenhadol Cymraeg ar y rhyngrwyd. Gofynnir yn arbennig am hanesion Cymry Cymraeg yn cyflawni gwaith cenhadol.

Os oes rhywun ar fin symud i wledydd tramor gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio safle Ewch ar y rhyngrwyd i gadw mewn cysylltiad ac i gynnig blaenoriaethau mewn gweddi.

Anfonwch air at y Golygydd