Litters

2011

The Bergeau ‘Scotch’ Litter

2010

The Bergeau ‘Diamond’ Litter

The Bergeau ‘Star’ Litter

2007

The Bergeau ‘Artistic’ Litter

2006

The Bergeau ‘Painting’ Litter

The Bergeau ‘Surprise’ Litter

2005

The Bergeau ‘Flame’ Litter

The Bergeau ‘Wind’ Litter

2000

The Bergeau ‘Just Like’ Litter

1999

The Bergeau ‘Light’ Litter

1997

The Bergeau ‘Repeat’ Litter

1995

The Bergeau ‘Red wine’ Litter

 

1998

The Chatauberge ‘Old’ Litter

 

Back to Bergeau

Back to HOMEPAGE