Ewch

Rhowch glic i'r llun neu'r enw i gysylltu'n uniongyrchol 'r eglwysi a'r cymdeithasau cenhadol

Cymdeithas y Beibl

Cymorth Cristnogol

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Eglwys Ddiwygiedig Unedig Cymru

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Gadewch i'r Golygydd wybod pa gysylltiadau eraill fyddai o gymorth i chi. Da hefyd fyddai cael gwybod os oes rhai wedi newid eu safle ar y rhyngrwyd. Anfonwch e-bost at y Golygydd.

Amcan y gwasanaeth hwn yw bod yn gyfoes ac yn ddefnyddiol. Byddai eich cymorth a'ch cydweithrediad o gymorth mawr.

Yn l i'r dudalen gyntaf.