Cartref/Home
Ffordd Deiniol - Bangor- Gwynedd


Cynhyrchiadau Cwmni Theatr Gwynedd, 1999
Cwmni Theatr Gwynedd's Productions, 1999

Oleanna mwy ar "Bownsars"/more on "Bownsars" mwy ar "Dyn Hysbys"/more on "Dyn Hysbys"

Oleanna flyer
Ffyrnigo, syfrdanu a chynhyrfu cynulleidfaoedd fydd drama David Mamet, Oleanna yn Theatr Gwynedd o nos Iau 11 Chwefror - nos Sadwrn 20 Chwefror am 7.30yh.

Dyma siawns i’r gynulleidfa Gymraeg benderfynu drostynt eu hunain am them‚u dadleuol sy’n codi drwy’r ddrama amserol sydd yn seiliedig ar y pwnc dadleuol honedig sef ‘aflonyddu rhywiol’.

Mae drama Mamet yn tanio coctel o emosiynau pwerus pan mae Carol (Bethan Ellis Owen) myfyrwraig mewn trafferthion yn erlid honiad o gael ei haflonyddu’n rhywiol gan ei darlithydd John (Phil Reid). Mae ei apÍl am help yn datblygu’n gaseg eira o ddigwyddiadau sydd ‚ chanlyniad o fod yn chwalfa mewn cyfathrebu rhwng dyn a dynes yng nghanol gwleidyddiaeth rhywiol sydd ohoni heddiw.

Yn Oleanna dengys Mamet fod dau begwn ac mae’n gwahodd y gynulleidfa i benderfynu pwy sydd hefo’r pwer a lle mae sÍl y gwirionedd. Prun bynnag fersiwn sydd yn mynd a’ch plaid mae’n amhosib gweld y ddrama a pheidio sylweddoli y berthynas fregus sydd rhwng pwer a rhyw. Mae Mamet yn fwyaf enwog am ysgrifennu ar gyfer ffilm megis The Untouchables, House of Games, The Postman Always Rings Twice a Glengarry Glen Ross.

Dewch i Theatr Gwynedd gyda eich partner mewn bywyd a gweld os yw eich perthynas chwi yn mynd i bara’r noson.

Cysylltwch ‚’r Swyddfa Docynnau ar (01248) 351708 am fwy o fanylion am cynigion arbennig.

Oleanna is set to enrage, shock and stimulate audiences at Bangor’s Theatr Gwynedd this February. The most controversial show in recent years has recently been adapted to Welsh for a premiere performance by Cwmni Theatr Gwynedd.

It is now the turn of Welsh theatregoers to decide for themselves on the controversial themes raised by this lively, topical drama, based on the issue of alleged sexual harrassement.

David Mamet’s play triggers an explosive cocktail of powerful emotions as Carol (Bethan Ellis Owen), a struggling student, pursues claims of sexual misconduct against her professor, John (Phil Reid). Her plea for help escalates into a complete breakdown of communication between a man and a woman caught up in the current of sexual politics.

In Oleanna, Mamet’s argument polarises the two forces and invites audiences to decide who has the power and where the truth lies. But whichever version we prefer, it is impossible to see this play and not recognise the relationship between power and sex. Mamet is best known for screen plays which include The Untouchables, House of Games, The Postman Always Rings Twice and Glengarry Glen Ross.

This exciting production is the first David Mamet play to be directed by Sian Summers, Artistic Director at Theatr Gwynedd and designed by Chris Green.

Young or old come with your partner and see if your relationship survives the evening.

The production will be staged at Theatr Gwynedd, Bangor from Thursday 11 February - Saturday 20 February at 7.30pm and with special offers ranging from £5 tickets for all under 25, 2 for 1 and a special Saturday night offer for this production and Theatr Gwynedd’s next production "Dyn Hysbys", this is a performance you can’t afford to miss. Contact us on Bangor (01248) 351708 for details.

nos Fawrth 16 Chwefror - 2 docyn am bris 1.

pawb oddi-tan 25 - £5 pob sedd

Prynwch docyn ar gyfer nosweithiau Sadwrn 13 a 20 - cewch docyn i weld ‘Dyn Hysbys’ Sadyrnau 20 a 24 Mawrth am ddim.

(01248) 351708

Tuesday 16 February - 2 tickets for the price of 1

Everyone under 25 - all seats £5

Buy a ticket for Saturday 13 and 20 - get free ticket for "Dyn Hysbys" on Saturday 20 and 24 March

(01248) 351708

Oleanna mwy ar "Bownsars"/more on "Bownsars" mwy ar "Dyn Hysbys"/more on "Dyn Hysbys"

Ein cwmni cynhyrchu/Our producing company
Pen y dudalen/Top of page Dyddiadur
Diary
Archebu a Gwybodaeth/ Booking Information Cartref/Home