archebwch sgriptiau dalier sylw - order our scripts

Defnyddiwch y ffurflen hon i archebu eich copiau o'n sgriptiau.

Nodiwch sawl copi sydd angen arnoch ( £4.95 yr un + cludiant), ac yna cwbwlhewch y ffurflen isod.

Use this form to order copies of our scripts.
Enter the number of copies of each of the scripts that you wish to order (£4.95 each + postage), then complete the remaining sections with your contact details.


felk anifail Fel Anifail:
y cinio Y Cinio
hunllef yng ngymru fydd Hunllef yng Nghymru Fydd:
baccai Bacchai:
croeso nol Croeso Nôl
i i:
bonansa Bonanza :
epa yn y parlwr cefn Epa yn Y parlwr Cefn
wyneb yn wyneb Wyneb yn Wyneb:
tair

Tair:

       

enw/name  
e-bost / e-mail  
cyfeiriad / address  
     
     
rhif ffôn / phone no.  
           
hoffech glywed mwy am weithgareddau Dalier Sylw? / would you like to receive more information on Dalier Sylw's productions?      

 

 

tudalen cartrefein cwmnicynyrchiadau cyfredolhanes y cmnicysylltwch a nienglish version?

Dalier Sylw

Chapter
Heol y Farchnad | Market Road
Treganna | Canton
Caerdydd | Cardiff
tel: (01222)236650
fax (01222)236651
dalsylw@globalnet.co.uk