language of heaven - cliciwch yma am mwo o wybodaeth

Sefydlwyd cwmni Dalier Sylw yng Nghaerdydd ym 1988 i ateb yr angen am gwmni theatr Cymraeg yn y brifddinas.

Erbyn heddiw, Dalier Sylw yw un o'r cwmnïau theatr mwyaf blaenllaw yng Nghaerdydd, yn cyflwyno gwaith mewn lleoliadau arbennig ac yn teithio ledled Cymru

Amcanion artistig y cwmni yw:

  • comisiynu dramâu a chyfiethiadau newydd gan awduron cyfoes Cymraeg
  • llwyfannu cynyrchiadau gweledol, heriol a dramâu testunol
  • datblygu gwaith dwy-ieithog

Mae Dalier Sylw yn ymfalchïo mewn darparu cyfleoedd cyson i ddramodwyr Cymreig gael datblygu gwaith newydd. Hynny yw, gwaith sy'n chwarae rhan blaenllaw yn y broses o ddatblygu'r theatr Gymraeg ac sy'n darparu ffocws ar gyfer diwylliant Cymreig, yma yng Nghaerdydd a thu hwnt i'r ffin

tudalen cartrefein cwmnicynyrchiadau cyfredolhanes y cmnicysylltwch a nienglish version?

Dalier Sylw

Chapter
Heol y Farchnad | Market Road
Treganna | Canton
Caerdydd | Cardiff
tel: (01222) 236650 fax (01222) 236651
dalsylw@globalnet.co.uk