SWYDDFA DOCYNNAU/BOX OFFICE

SUT GEWCH CHI EICH TOCYNNAU/HOW TO ORDER YOUR TICKETS!

 

Details of the next Dalier Sylw production, Radio Metropole, will be posted here nearer the date
   
Canolfan/Venue
Sawl Tocyn Llawn/No. of Full-priced Tickets
Sawl Tocyn Mantais/No.of Concessions
Enw/Name
E-bost/E-mail address
Cyfeiriad stryd /Street address
Côd Post/ Post Code
Rhif ffôn/Phone no.
hoffech chi ymuno a'n rhestr bostio? / would you like to join our mailing list?

 

tudalen cartrefein cwmnicynyrchiadau cyfredolhanes y cmnicysylltwch a nienglish version?

Dalier Sylw

Chapter
Heol y Farchnad | Market Road
Treganna | Canton
Caerdydd | Cardiff
tel: (01222) 236650 fax (01222) 236651
dalsylw@globalnet.co.uk