1999 Y Madogwys Gareth Miles
top

Mae drama Gareth Miles yn dilyn siwrnai anhygoel John Evans yn 1792 o'i gartref yng nghefn gwlad Cymru i bellteroedd yr Unol Daleithiau i geisio darganfod disgynyddion Madog. Yn ystod y cynhyrchiad cawn gwrdd â Iolo Morgannwg a'i griw yn Llundain, Thomas Jefferson a oedd yn cydnabod pwysigrwydd John i'r Unol Daleithiau, ynghyd a'r Indiaid Brodorol a fforwyr.

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

     
1998 Tair Michael Povey
top

Drama Gomisiwn Eisteddfod Gendlaethol Bro Ogwr 1998 a thaith ledled Cymru i dilyn.

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

  Y Cinio Geraint Lewis
 

Yn dilyn poblogrwydd "Y Cinio" ym 1995, penderfynwyd ei hail deithio led-led Cymru. Roedd hyn hefyd yn rhannol ymateb i geisiadau adrannau Cymraeg a Drama Ysgolion Uwchradd Cymru gan fod "Y Cinio" yn rhan o faes llafur Drama TGAU 1998/9 CBAC

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

1997 Mayosata Sera Moore Williams
top

Cynhyrchiad corfforol, rhythmig, gydag 8 actor sy'n trafod y thema o Golled - colli diwylliant, colli iaith a cholli pobl. Perfformiad cyntaf yn y 4edd Wyl Rhyngwladol i ddramodwyr Benywaidd yng Ngalway yn Mehefin 1997 a thaith ym mis Tachwedd 1997. Yn rhan o Wyl 'Cymru heb ffiniau / Wales Without Borders'.

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

  Ffrwyth Llafur  
 

Dramâu buddugol Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr 1996.
'Spam man' gan Dafydd Llywelyn Jones a 'Cnawd' gan Aled Jones Williams yn ogystal â chynnyrch Ysgol Sgriptio Theatr Gorllewin Morgannwg

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

  Bonansa Meic Povey
 

Comedi ddu yn ymwneud ag effaith Y Loteri ar deulu'r Jonseys o Gaernarfon.
Cyfarwyddwyd gan Meic Povey. Teithio prif theatrau Cymru

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

1996 Y Groesffordd Geraint lewis
top

Prif ddrama Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr 1996 - perfformwyd yn yr Eisteddfod yn unig oherwydd natur y set oedd yn cynnwys dau gar a charafan!

"...frenetic stuff requiring considerable vocal and physical resources...four actors well-equipped to deliver such a comedy..." - Western Mail

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

  Welcome Home / Croeso Nôl Tony Marchant, cyfiethiad John Owen
 

taith gymunedol

"... cryfder mawr y ddrama yw nad yw byth yn gollwng gafael ar y gynulleidfa" - Y Cymro

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

  Meindiwch eich Busnes Geraint Lewis

Monolog dychanol ar sut i lwyddo mewn busnes. Perfformwyd yng Ngwesty Churchills, Llandaf o flaen aelodau'r fenter Cwlwm Busnes, Caerdydd. Yn ogystal, perfformwyd Meindiwch eich Busnes yn Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr 1996

 

1995 The Language of Heaven Geraint Lewis
top

Cynhyrchiad cyntaf dwyieithog Dalier Sylw.

"...eerily thought provoking...this is a daring production..." - The Western Mail

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

  Fel Anifail Meic Povey
 

Cyflwynwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol Bro Colwyn 1995 a thaith led led Cymru

"...uchafbwynt dramatig yr Eisteddfod.." - Golwg

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

  Y Cinio Geraint Lewis
 

"...lashings of laughter and entertainment..." - Western Mail

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

1994 Epa yn y parlwr cefn Sion Eirian
top

Taith i lwyfannau stiwdio ar hyd a lled Cymru

"...uncompromising honesty and boldness..." - Western Mail

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

  Calon Ci Gareth Miles ar ôl Mikhail Bulgakov
 

Cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Clwyd, yn teithio prif lwyfannau Cymru.

"...an hilarious, often savage satire about Wales..." - Morning Star

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

1993 i Cyfeithiad John Owen o ddrama Jim Cartwright "to"
top

 

"...the hit of the Eisteddfod..." - The Guardian
"...egni'n byrlymu o'r llwyfan..." - Golwg

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

  Wyneb yn Wyneb Meic Povey
 

Noddwyd gan Welsh Brewers a Bragdy Bass
Nawdd ymarferol gan Michael Samuelson Goleuadau Cymru

"...a wealth of emotion, mature interpretetion and technical excellence..."

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

1992 Simone Weil.
Y Forwyn Goch
Menna Elfyn
top

Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth, ac yn teithio
Noddwyd gan TAC
Nawdd ymarferol gan Michael Samuelson Goleuadau Cymru

"...characteristically innovative..." - South Wales Echo

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

1991 Bacchai Ewripedes, cyfieithiad cymraeg gan Gareth Miles, cyfieithiad saesneg gan Ian Brown
top

Cynhyrchiad mewn lleoliad arbennig - ffatri wag yng Nghaerdydd. Cyflwynwyd yn y Gymraeg a'r Saesneg fel rhan o Wyl Rhyngwladol Caerdydd

"an amazing, physical , visually stunning update..." Venue

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

 

Mysgu Cymyle

Branwen Cennard
 

Taith i ganolfannau cymunedol yn Ne Cymru

"...ysgrifennu sensitif ac actio deallus..." - Golwg

 

1990 Largo Desolato Vaclav Havel, cyfieithiad gan Sion Eirian
top

Rhan o Wyl Mamiaith / Mothertongue. Prosiect dwyieithog mewn cydweithrediad a chwmniau theatr Moving Being a Y Cwmni

"...noson i'w chofio..." - Y Cymro

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

  Hunllef yng Nghymru Fydd Gareth Miles
 

Cynhyrchiad promenâd mewn lleoliad arbennig - Plasdy Llangaiach Fawr, Nelson, ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cwm Rhymni
Ennill gwobr 'Barclays new Stages Award for Innovation'

"...a terrific enterprise, a great evening's entertainment..." - Kaleidoscope, BBC Radio 4

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

1989 Bermo yn y Nos Wiliam Owen Roberts
top

 

"...actio celfydd, grymus a chofiadwy..." - Y Faner

 

  Adar Heb Adenydd  Edward Thomas
 

Rhan o 'Raiders of the Western Shore' - cyflwyniad o theatr, ffilm a chelfyddyd weledol o Gymru yng Ngwyl Caeredin, ac yn teithio.

"...a spell-binding visual treat..." - The Times

Mwy o wybodaeth am y sioe yma mwy o wyboedaeth am y sioe yma?

 

tudalen cartrefein cwmnicynyrchiadau cyfredolhanes y cmnicysylltwch a nienglish version?