archif sioeau DALIER SYLW  production archive
epa yn y parlwr cefn

sioe :

Epa yn y Parlwr Cefn

awdur / author:

Sion Eirian

cyfarwyddwr / director: Eryl Phillips

cynllun / design:

John Thompson

cast:

Steffan Rhodri / Medi Evans / Siân Rivers / Maria Pride

synopsis:

Hanes tair putain wahanol iawn sydd yma - Mary, Bethan a Linda. Myfyrwraig o gefndir breintiedig yw Bethan, sy'n puteinio er mwyn talu am ei lle yn y coleg. Mae'n boendod i Linda, sy'n butain ifanc surbwch, ond gwelwn y ddwy yn eu tro yn ffoi o'u sefyllfaoedd drwy eu hatgofion a'u dychymyg.Putain profiadol, wedi ei chaledu yw Mary.

Ystyriwn yr hyn sydd fwya' anfoesol - galwedigaeth y merched, neu drachwant ffasiynol a dienaid eu landlord, Scoot?

Ai niwroses rhywiol ein cymdeithas sy'n gyfrifol am gynnydd puteinio, neu'r amodau cymdeithasol dinistriol cynyddol?

Nid ceisio ateb yr amlwg a wneir ,ond creu darlun bras o fywyd pedwar cymeriad mewn un gornel fach o'r cynfas


mae'r ddrama ym ar gael yn ein casgliad o gyhoeddiadau.

adolygiadau / reviews:

"Sion Eirian is a consumate theatre craftstman and a dramatist of uncompromising honesty and boldness.
In this play he unhestitatingly enters a strictly no-go area as far as Welsh language theatre is concerned...the play's plot concerns three young prostitutes who have rented a dingy room in a city apartment to ply their trade. They are constantly humiliated and exploited by a depraved and avaricious landlord.
The narrative, as such, is slight, but the dramatist is more concerned with exploring the emotional and psychological interactions between the four characters.
...the four speak with an inevitable relentless coarseness with an astronomical count of four-letter words and offensive allusions.
This will undoubtedly alienate and cause offense to some people. However, if they look beyond the rawness of the vocabulary, they will realise that the drama is more concerned with exposing the plight of a marginalised minority than he is with merely shocking audiences "
Western Mail 4/11/1994
"Mae'r hyn sy'n digwydd ar y llwyfan yn hynod effeithiol wrth wneud i bobl aflonyddu a gwingo'n eu seddau. Dyma ddrama hollol gignoeth o ran iaith...ond nid rhegi er mwyn rhegi sydd yma. Mae'r iaith amrwd yn cryfhau'r awyrgylch anobeithiol a bwystfilaidd."
Y Cymro 9/11/1994


dyddiadau / date:

Hydref - Tachwedd 1994