sgriptiayu ar gael o Dlier Sylw

Mae Dalier Sylw, mewn cydweithrediad â Chanolfan Astudiaethau Addysg, Aberystwyth, wedi cyhoeddi cyfres o ddramau a gomisiynwyd ac a lwyfanwyd gan y cwmni

Dalier Sylw, in association with the Centre for Education Studies, Aberystwyth, have published a set of plays originally commissioned and performed by the company

Tair [manylion y sioe yma]
Meic Povey

Epa Yn y Parlwr Cefn [manylion y sioe yma]
Sion Eirian
Y Cinio [manylion y sioe yma]
Geraint Lewis
Hunllef yng Nghymru Fydd [manylion y sioe yma]
Gareth Miles
Wyneb yn Wyneb [manylion y sioe yma]
Meic Povey
Fel Anifail [manylion y sioe yma]
Meic Povey
Bacchai [manylion y sioe yma]
Euripedes, deialog Gymraeg gan Gareth Miles
Bonansa [manylion y sioe yma]
Meic Povey
"i" [manylion y sioe yma]
Jim Cartwright, cyfieithiad Cymraeg John Owen

Croeso Nol [manylion y sioe yma]
John Owen (cyfieithiad o ddrama Welcome Home gan Tony Marchant)

Nifer cyfyngedig o'r dramâu yma sydd ar gael. Cysylltwch à ni i archebu eich copiau

Only limited numbers of these valuable scripts are available - to secure your copies use this form to contact us.

 

tudalen cartrefein cwmnicynyrchiadau cyfredolhanes y cmnicysylltwch a nienglish version?

Dalier Sylw

Chapter
Heol y Farchnad | Market Road
Treganna | Canton
Caerdydd | Cardiff
tel: (01222) 236650 fax (01222) 236651
dalsylw@globalnet.co.uk