archif sioeau DALIER SYLW  production archive
Lisbeth Miles, Betsan Llwyd a Catrin Powell yn  Tair gan Mike Povey llun ©ffotofictions

sioe :

Tair

awdur / author:

Meic Povey

cyfarwyddwr / director: Bethan Jones

cynllun / design:

Sean Crowley

cast:

Lisabeth Miles, Betsan Llwyd, Catrin Powell

synopsis:

Tair menyw, tair cenhedlaeth, tri bywyd gwahanol iawn...ond pa mor wahanol yw y tair mewn gwirionedd?

Faint bynnag dymunent wadu neu osgoi eu cyfrifoldeb, mae gwaed yn dewach na dwr, ac yn sicrhau fod y tair yn rhan annatod o orffennol a dyfodol ei gilydd, ac y byddant felly trwy gydol eu hoes

"God, saethwch fi pan dwi'n thirty!"

Mae'r ddrama yma ar gael yn ein casgliad o gyhoeddiadau

adolygiadau / reviews:

"Mynnwch docyn"
Mari Jones- Williams, Western Mail


"Meic Povey yw un o'n dramodwyr mwya enwog, ac roedd disgwyl eiddgar am ei ddrama newydd Tair, gyda chynullfeidfaeodd mawr yn heidio pob nos. Mae perthynas Meic Povey gyda chwmni Dalier Sylw yn parhau ac mae'n amlwg fod arddull y dramodydd yn gweddu'n berffaith i'r cwmni

Cryfder Povey yw ei ddeialog di-drimings, ac fe gafodd hynny ei adlewyrchu yn y set moel. Cyfeirwyd ein sylw'n llwyr at y cymeriadau: Y Nain, Y Fam, a'r Ferch, ac roedd hynny'n gofyn am ganolbwntiad llwyr gan y gynulleidfa. Roedd bywydau'r tair dan chwyddwydr di-drugaredd, ac heblaw am ffraethineb comig yma a thraw, doedd braidd dim saib i'r gwylwyr na'r actoresau

Wrth lunio'r cymeriadau bu Povey'n sylwgar iawn ar batrymau llafar y cenhedlaethau gwahanol, er iddo ddefnyddio ambell i ystrydeb. Portreadau manwl a gafwyd gan Lisabeth Miles, Betsan Llwyd a Catrin Powell, gyda phob un yn diffinio'r genhedlaeth berthnasol trwy symudiadau corfforol cynnil. Rhaid talu sylw arbenning i berfformiad Catrin Powell, a ragorai wrth symud o'r llon i'r lledf. Er nad oedd ei symudiadau corfforol mor llyfn â rhai ei chyd actoresau, llwyddodd i gyfleu egni heintus a byrbwyll Y Ferch"
Iwan England


"The official Eisteddfod production is Tair (Three) by Meic Povey, one of the most experienced Welsh playwrights. Povey certainly ... would be performed by a National Theatre of Wales - but no better, I suspect, than by the smaller Dalier Sylw, who seem to realise Tair very well."
David Adams, The Guardian

dyddiadau / date:

Awst 1998