Cynhyrchiad nesaf

 

Next Production


Radio Metropole gan Wiliam Owen Roberts

Drama yw hon sy'n olrhain hanes dau filwr o Gymro a gyhuddwyd o gydweithredu â'r Natsiaid yn ystod yr ail Rhyfel Byd drwy darlledu gyda Lord Haw Haw

Taith led led Cymru

Chwefror - Mawrth 2000

cartref | y cwmni | cyfredol | yr archif | cyhoediadau | cysylltwch â ni | archebwch sgriptiau

Radio Metropole by Wiliam Owen Roberts

A play which traces the history of two Welsh soldiers accused of co-operating with the Nazis during WWII by broadcasting with Lord Haw Haw

Will tour theatres throughout Wales

February - March 2000

home| the company | next presentation |archive | publications | contact us | order scripts