archif sioeau DALIER SYLW  production archive

sioe :

Largo Desolato

awdur / author:

Vaclav Havel (cyf. Sion Eirian)

cyfarwyddwr / director: Bethan Jones

cynllun / design:

cast:

Mathew Aran / Owen Garmon / John Tregenna / Marged Esli / Wyndham Price / Grug Maria Davies / Richard Lynch

synopsis:

Comedi angeuol yw Largo Desolato am athronydd o dan bwysau, nid yn unig gan gynrychiolwyr y wladwriaeth i ddiarddel ei waith, ond hefyd gan gyfeillion a chefnogwyr sy'n ei annog i sefyll yn gadarn. Mae Havel yn adrodd stori am frwydr ysbrydol; am chwilio heb ddarganfod; am unigrwydd a'r frwydr i oresgyn unigrwydd. Mae iaith ac ardull yn themâu pwysig iddo; trwy iaith, sy'n wead unigryw o'r lenyddol a'r cyffredin y cawn ddarganfod ei arddull

Largo Deslato is a 'lethal comedy' about a philosopher under pressure, not only from agents of the state to repudiate his work, but also from fairweather friends and supporters who urge him to make a stand. Havel relates a story of spirtitual struggle; of searching and not finding; of loneliness and the fight to defeat loneliness. Language and style are important themes for Havel: his language a particular weave of the literary and the banal, with the style of the play encoded in the text.

adolygiadau / reviews:

Dalier Sylw's contribution to the Mamiaeth / Mothertongue festival
Cyfraniad Dalier Sylw at Mamiaith / Mothertongue

"Owen Garmon is superb in the leading role, with memorable performances by Marged Esli, Wyndham Price, Richard Lynch, John Treganna and Grug Maria Davies.... Bethan Jones has become a fine director , and whoever designed the set deserves praise.

It is a memorable performance"
Harri Pritchard Jones
Western Mail 10/11/90

 

dyddiadau / date:

7-17 / 11 / 1990