archif sioeau DALIER SYLW  production archive

sioe :

Adar Heb Adenydd (Birds without wings)

awdur / author:

Ed Thomas

cyfarwyddwr / director: Ed Thomas

cynllun / design:

Simon Banham

cast:

Russell Gomer / Richard Lynch / Sharon Morgan / Gareth Morris / Wyndham Price / Catherine Treganna

synopsis:

Lleolir y ddrama ger gorsaf rheilffordd yn Ne Cymru, ble mae milwr, priodferch, bachgen a merch ifanc, a dyn tiwnio piano yn bodoli mewn byd o freuddwydion. Byd sy'n hagr ac yn hardd, ble mae dychymyg ffantasiol yn cyd redeg a realaeth creulon.

Set near a railway station in South Wales, where a piano tuner, a young girl, a bride, a mercenary and a young man search for freedom in a twilight world of state power and control which inexorably maps out their lives.

adolygiadau / reviews:

"a spell-binding visual treat"
The Times


"Cyflwyniad theatr arbennig - y grwpio a'r patrymau, y sinistr a'r pathos, y props, yr elfennau o ffars a ffantasi - atgofion o'r abswrd a swrealaeth a phantomeim - sy ddim yn newydd wrth gwrs. Roedd llwyth o symbolau, a'r cyfan yn rhoi i ni gyflwyniad theatr a noson i'w chofio...
Ond beth oedd gan Edward Thomas i'w ddweud? Fe gafwyd sôn am arwyr cenedl fach: pobl wedi eu siomi, - y tiwniwr piano , y briodferch, ei chariad yn dal yn y rhyfel yn y byd ffantasi.....Yr oedd y sgript yn ddoniol fywiog yn nhafodiaeth y De - yn byrlymu o gymariaethau a dywediadau.
Sonnir gan yr awdur am iaith i gyflwyno theatr fyw - yn Iwerddon mae yna theatr fyw ond yn yr iaith Saesneg. A allwn ni godi adwaith ac ymateb yng Nghymru? Efallai mae arnom ni y Cymry byw mae'r bai. Ai Cymru sy farw neu'r Cymry eu hunain?"
Y Faner 16/6/1989


"A motely crew of Welsh people - from Dan, the one-eyed piano teacher, to the captain who has lost his past, his language and his trousers - create a spell-binding visual treat exploring themes of belief and belonging. The Welsh language contributes to the sense of magical disorientation, and Dalier Sylw's plot synopsis fills in the gaps admirably"
The Times, festival listings


"Thomas's challenging new play in Welsh...will cause a stir.

Against a background of fields and rolling hills, they subvert all cliches and stereotypes of Wales.

If there is a message in this play it is that identity has to be built out of the present, whatever the origin, vulnerability and seeming oddness of the material. The aggressive, vivid performances which give the play its feeling of logic and conviction, state that these Welsh people, at least, know who they are and where they are coming from"
John Fairley, The Guardian
30/8/1989


"Adar Heb Adenydd both revels in and mocks the conventions. In an aggressively anti-naturalistic production, the characters are out of Beckett, a mercenary struggling to learn Welsh and whose uniform has been stolen by a Fool, a guru-cum-piano tuner , a spurned bride complete with wedding dress, an escaped prisoner and a pregnant girl who gives birth to a beach ball. A skeleton taken to be the remains of a national hero turns out to be a railway worker."
David Adams, The Guardian
20/6/1989

 

dyddiadau / date:

Mai - Mehefin 1989